Klik cafe, paralia, seafront, chora, naxos 84300, tel: 22850 26789

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- 1995-20010/11 akron-hellas.net                            Hellenic tourism information