Bougazi, Argyro's Flavours, crepes, sandwiches, Mykonos town (next to taxi square), tel.: 22890 24066, facebook: Bougazi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- 1995-20010/11 akron-hellas.net                            Hellenic tourism information